Nederlandse werknemers. Hebben ze het goed of niet? Lees hier meer.

#ad

Werkgevers in Nederland worden – samen met Zweden – als de slechtste beschouwd als het gaat om het treffen van voorzieningen voor mensen met zichtbare of verborgen handicaps, volgens de mensen die daar werken.

Een onderzoek onder 10.000 werknemers die duizenden verschillende bedrijven uit 10 landen vertegenwoordigen, wees uit dat Nederland uitblinkt in sommige categorieën, maar worstelt in andere.

Nederlandse werknemers scoren ook laag als het gaat over betaald verlof voor prenatale of vruchtbaarheidsafspraken, slechter dan de VS, Spanje en Mexico.

Het grondige onderzoek en het daaropvolgende scoresysteem – https://essityworkplacediversity.uk/ – is ontwikkeld door hygiëne- en gezondheidsbedrijf Essity.

De respondenten werd gevraagd om hun mening te geven over de voorzieningen van het bedrijf waar ze voor werken. Zij konden tot maximaal 10 punten per categorie toekennen, afhankelijk van hoe divers ze waren in vergelijking tot andere landen.

Het bleek dat werknemers in Mexico de houding en benadering van diversiteit van hun werkgever zeer hoog waarderen – het land staat bovenaan zes van de 14 categorieën, scoorde 113 van een mogelijke 140 en werd vooral beoordeeld op inspanningen om alle personeelsleden exact dezelfde kansen te bieden.

Ierland kwam ook heel goed uit het onderzoek en scoorde het hoogst voor hun benadering van geestelijke gezondheid, omdat het personeel vrije tijd kreeg om aan hun welzijn te werken (71 procent).

Een woordvoerder van Essity zei: “Het onderwerp diversiteit op de werkplek is iets dat we graag beter willen begrijpen, en het uitvoeren van dit onderzoek is een van de stappen die we nemen om alles wat we bieden aan werknemers en toekomstige werknemers te verbeteren. Het is interessant om de resultaten specifiek vanuit een Nederlands perspectief te bekijken, aangezien Nederland vaak bekend staat als een vooruitstrevend land. Maar het lijkt erop dat er in bepaalde opzichten nog veel moet gebeuren om ervoor te zorgen dat werkplekken zo inclusief mogelijk zijn.”

Andere landen waarvan werd vastgesteld dat ze een bijzonder slechte houding ten opzichte van diversiteit hebben, waren Zweden, Frankrijk en Italië.

Werknemers die in Italië werken, hadden niet het gevoel dat hun werkgever hen enige vrije tijd zou toestaan ​​om zich bezig te houden met geestelijke gezondheid (45 procent) en beweerden nergens overdag gebedspauzes te kunnen nemen (21 procent).

En terwijl Franse bedrijven het hoogste scoorden (10 van de 10) voor het aanpakken van mentaal welzijn, kregen ze consistent lage scores voor werving in leeftijdscategorieën en het aanbieden van dezelfde kansen zodra mensen met verschillende achtergronden hun proeftijd voorbij waren.

Ook onderzocht is of Nederlandse werknemers vinden dat hun bedrijf laat zien dat het diversiteit serieus neemt – daar kwam uit dat slechts 19 procent van de bedrijven een nultolerantie ten aanzien van pesten lijkt te hanteren.

Slechts iets meer dan een kwart (29 procent) van de 1.000 ondervraagde Nederlandse werknemers vindt dat alle medewerkers zichtbare erkenning krijgen voor hun prestaties, maar 31 procent denkt dat hun werkgever luistert als het gaat om persoonlijke behoeften.

Het lijkt erop dat er nog een lange weg te gaan is – aangezien slechts acht procent van de Nederlandse bedrijven momenteel genderneutrale toiletten heeft en er weinig doelen gesteld zijn voor diversiteit in het personeelsbestand of voor werving (14 procent voor beide).

Een derde van de werknemers in Nederland voelt zich persoonlijk gediscrimineerd op de werkplek – bij het aanvragen van een promotie of loonsverhoging, bij het aanvragen van flexibele uren of om persoonlijke gezondheidsredenen.

Om zowel werknemers als werkgevers aan te moedigen meer over hun bedrijf na te denken en erachter te komen hoe divers het werkelijk is, heeft Essity een reeks vragen ontwikkeld: https://essityworkplacediversity.uk/how-diverse-is-your-workplace-quiz/

De woordvoerder voegde toe: “Diversiteit zorgt voor betere besluitvorming en uiteindelijk betere bedrijfsprestaties.

Op basis van de inzichten uit dit onderzoek gaan we internationaal samen met onze collega’s op zoek naar mogelijkheden voor verbetering.”

Ranking van diversiteit:

1. Mexico – score 113

2. Ierland – score 97

3. Spanje – score 91

4. Verenigde Staten – score 89

5. Nederland – score 89

6. Duitsland – score 74

7. Frankrijk en Italië – beide scoren 73

8. Zweden – score 47

9. Verenigd Koninkrijk – score 38

VOLLEDIGE NEDERLANDSE RESULTATEN:

Medewerkers die werken in een divers personeelsbestand – 88 procent

Mensen werven met verschillende achtergronden – 57 procent

Bedrijfsleven voorziet in dieetwensen – 42 procent

Gelijk loon mannen en vrouwen – 64 procent

Gelijk loon ongeacht ras, religie, handicap, nationaliteit – 71 procent

Ondernemen biedt mannen en vrouwen dezelfde kansen – 64 procent

Het bedrijfsleven biedt dezelfde kansen, ongeacht ras, religie, handicap of nationaliteit – 72 procent

Niet-christelijke werknemers krijgen betaald verlof om religieuze gelegenheden te vieren – 49 procent

Medewerkers kunnen ziekteverlof opnemen om geestelijke gezondheid aan te pakken – 60 procent

Het bedrijf biedt het personeel een plek om gebedspauzes te nemen – 37 procent

Bedrijven houden rekening met zichtbare en verborgen handicaps – 47 procent

Er zijn ruimtes voor borstvoeding/afkolven – 50 procent

Personeel krijgt betaald verlof voor prenatale/vruchtbaarheidsafspraken – 46 procent

Bedrijf biedt extra zwangerschaps- / vaderschapsverlof / bovenwettelijk salaris – 38 procent

Previous articleMiljonair worden met ondernemen in 2024. Is dat mogelijk?
Next articleEen eigen winkel beginnen. Enkele tips en meer.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here