De kernwaarden van een bedrijf bepalen. Hoe doe je dat?

Het bepalen van de kernwaarden van een bedrijf is een cruciale stap in het ontwikkelen van een sterke bedrijfscultuur en het vaststellen van de richting van de organisatie. Kernwaarden vormen de basisprincipes die het gedrag en de besluitvorming van medewerkers leiden, en ze dienen als de ruggengraat van de bedrijfsidentiteit. Kernwaarden zijn dus belangrijk voor je bedrijf. Wij hebben er een aantal voor je op een rijtje gezet waar je over na kan denken.

Hier zijn stappen en overwegingen om je te helpen bij het bepalen van de kernwaarden van je bedrijf:

1. Zelfreflectie en Leiderschapsteam:

Begin met een diepgaande zelfreflectie en betrek het leiderschapsteam bij het identificeren van wat voor het bedrijf het belangrijkst is. Denk na over de missie, visie en doelstellingen van het bedrijf. Wat zijn de fundamentele overtuigingen en principes die de organisatie drijven?

2. Betrokkenheid van Medewerkers:

Betrek medewerkers bij het proces van het bepalen van kernwaarden. Organiseer bijeenkomsten, workshops of enquêtes om input van alle niveaus binnen de organisatie te verzamelen. Dit zorgt voor een breder perspectief en een gevoel van gezamenlijk eigendom.

3. Analyse van Succesvolle Momenten:

Reflecteer op de momenten waarop het bedrijf op zijn best presteerde. Wat waren de gemeenschappelijke kenmerken van deze successen? Welke waarden kwamen naar voren tijdens deze periodes van groei en succes?

4. Onderzoek Concurrentie:

Analyseer de kernwaarden van concurrenten en vergelijk ze met die van jouw bedrijf. Dit kan helpen bij het identificeren van unieke aspecten en het vinden van een differentiator voor jouw organisatie.

5. Identificeer Belangrijke Principes:

Denk na over de ethische principes en normen die je bedrijf hoog in het vaandel wil dragen. Dit kan integriteit, eerlijkheid, respect voor diversiteit, duurzaamheid of innovatie zijn.

6. Formuleer een Conceptueel Kader:

Creëer een conceptueel kader waarin de identiteit en waarden van het bedrijf duidelijk worden geformuleerd. Dit kan een verklaring zijn die de kernwaarden samenvat en die als leidraad dient voor besluitvorming en gedrag.

7. Prioriteer Waarden:

Rangschik de geïdentificeerde waarden op basis van hun relevantie en impact op de bedrijfscultuur. Welke waarden zijn absoluut essentieel en ononderhandelbaar?

8. Test en Verfijn:

Presenteer de voorgestelde kernwaarden aan verschillende belanghebbenden, inclusief medewerkers, klanten en stakeholders. Verzamel feedback en pas de waarden aan op basis van de ontvangen input. Dit zorgt voor bredere acceptatie en betrokkenheid.

9. Realisme en Consistentie:

Zorg ervoor dat de gekozen kernwaarden realistisch zijn en daadwerkelijk kunnen worden nageleefd door het hele bedrijf. Consistentie tussen wat wordt gezegd en wat wordt gedaan, is essentieel voor geloofwaardigheid.

10. Integreer in Bedrijfsprocessen:

Integreer de kernwaarden in verschillende aspecten van de bedrijfsvoering, zoals werving, training, prestatiebeoordeling en beloningen. Ze moeten een integraal onderdeel worden van de bedrijfscultuur.

11. Communicatie en Opleiding:

Communiceer de vastgestelde kernwaarden duidelijk naar alle belanghebbenden. Bied training en ondersteuning om ervoor te zorgen dat medewerkers de waarden begrijpen en ernaar handelen.

12. Voortdurende Evaluatie:

Kernwaarden moeten geen statische entiteit zijn. Regelmatige evaluatie is nodig om ervoor te zorgen dat ze nog steeds relevant zijn voor de organisatie, vooral bij veranderingen in de bedrijfsomgeving.

13. Voorbeeld van Leiderschap:

Leiders binnen de organisatie moeten de kernwaarden belichamen en als voorbeeld dienen voor de rest van het team. Dit versterkt de geloofwaardigheid van de waarden.

14. Flexibiliteit en Aanpassing:

Wees bereid om de kernwaarden aan te passen als de organisatie evolueert. Nieuwe uitdagingen en kansen kunnen de noodzaak van verandering in de waarden dicteren.

15. Meetbaarheid:

Overweeg of de kernwaarden meetbaar zijn. Hoe meet je of de waarden worden nageleefd en welke impact ze hebben op het bedrijf?

In essentie is het bepalen van kernwaarden een proces van zelfontdekking, betrokkenheid en aanpassing. Het is een investering in de cultuur en identiteit van het bedrijf, en het kan een krachtig instrument zijn om een gezonde en succesvolle organisatie te bouwen.

Previous articleWat heb je nodig om een restaurant te starten?
Next articleHoe is het om te werken in de ouderenzorg en waarom is dit belangrijk werk? Iets voor jou?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here