Laat je carrière niet voortijdig stranden door financiële tegenslagen

Welke carrière je ook ambieert, helemaal vlekkeloos zal het vast niet gaan. Iedereen krijgt gedurende zijn loopbaan wel eens te maken met een flinke tegenslag. Maar als zo’n tegenslag veroorzaakt wordt door schadeclaims, zou je op de eerste plaats de hand in eigen boezem moeten steken. Veel van die problemen kun je voorkomen door op tijd de juiste verzekeringen af te sluiten. Helaas blijkt in veel gevallen dat men hierover niet voldoende heeft nagedacht. Of men heeft wel nagedacht, maar denkt dat het zo’n vaart niet zal lopen. Maar waarom zou een ander wel een schadeclaim krijgen en jij nooit? Met name wanneer je niet in loondienst gaat werken, maar zelf je eigen pad volgt en het ondernemerschap omarmt, heb je een reële kans op problemen. Ze kunnen klein of groot zijn, maar ze komen nooit gelegen.

Schade aan goederen van derden

Al ben je nog zo voorzichtig, er kan altijd wel eens iets fout gaan. Iedereen heeft wel eens zijn dag niet en juist op die momenten slaat het pechduiveltje toe. Je komt voor een bespreking bij een klant thuis en bij het aantrekken van je jas stoot je per ongeluk een kostbaar kunstwerk om. Voor deze schade ben jij aansprakelijk, maar heb je ook het geld om de zaak direct te kunnen afhandelen? En dit is nog maar een heel eenvoudig voorbeeld. Het kan nog veel ernstiger, bijvoorbeeld wanneer je aannemer bent en je beschadigt of sloopt per ongeluk een muur. Dat kan al snel in de papieren gaan lopen en dan ben je blij als je een goede aansprakelijkheidsverzekering zzp hebt afgesloten. Daarmee is de schadeclaim niet meer jouw financiële zorg en dus staat zo’n akkefietje jouw verdere carrière niet in de weg. Tenzij het vaker gebeurt, want dan krijg je behalve administratief gedoe ook reputatieschade en die kun je meestal niet zo gemakkelijk ongedaan maken.

Juridisch gesteggel

Als je een onderneming hebt, heb je ook klanten en leveranciers. In de meeste gevallen zal dat geen problemen opleveren, maar verzekeringen zijn ook niet gemaakt voor de meeste gevallen. Ze zijn er juist voor die uitzonderingen op de regel. Die situaties, waarin het echt mis gaat en je lijnrecht tegenover iemand komt te staan. Zo’n situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen wanneer je klant niet wil betalen. We hebben het hier niet over een onvermogen tot betalen, zoals bij een faillissement, maar over pure onwil. Soms komt die voort uit ontevredenheid met de geleverde producten of diensten. Wanneer jij vindt dat je aan alle leveringsvoorwaarden hebt voldaan en je klant is een andere mening toegedaan, kan dit leiden tot een gang naar de rechter. Met de zakelijke rechtsbijstandverzekering van NN heb je niet alleen recht op onafhankelijke, professionele hulp zonder maximum bedrag, maar kun je bovendien gebruik maken van incassorechtsbijstand. Dit houdt in dat de openstaande incasso’s van Nederlandse klanten die niet betalen alsnog via de verzekeraar naar jouw bedrijfskas vloeien.

Polisvoorwaarden

Het is belangrijk om bij het afsluiten van een verzekering altijd goed de polisvoorwaarden door te nemen. Hierin staat gedetailleerd beschreven in welke gevallen je wel een beroep op de verzekering kunt doen en wanneer niet. Omdat elke bedrijfssituatie anders is en elk conflict op zich staat, is er geen standaard draaiboek voor het afhandelen van dergelijke zaken. Zo kun je de rechtsbijstand bijvoorbeeld niet inschakelen voor conflicten die vallen onder het belastingrecht. Ook de aansprakelijkheidsverzekering kent dergelijke clausules. Wie bijvoorbeeld willens en wetens met ondeugdelijke app

Previous articleHoe is het om te werken bij de overheid? Is dit de carrière voor jou?
Next articleUw oude hardware is nog geld waard! 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here