Wat is een SKJ en hoe behaal je deze?

Werken in de jeugdzorg? Dat kan!

Als jeugdzorgwerker zorg je dat kinderen zich goed ontwikkelen en veilig opgroeien. Dat doe je niet alleen, maar samen met het gezin, het netwerk en met andere professionals. Werk met impact! Iets voor jou? Lees dan gauw verder, want je hebt vaak wel je SKJ nodig.


Het SKJ, ofwel het Stichting Kwaliteitsregister Jeugd, is een Nederlandse organisatie die verantwoordelijk is voor het registreren en accrediteren van professionals die werken in het domein van de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Het doel van het SKJ is om de kwaliteit van de jeugdzorg te waarborgen door professionals te certificeren en te registreren, zodat zij voldoen aan bepaalde normen en competenties.

SKJ ziet toe op kwaliteit, toetsing en scholing. Als je op hbo- of wo-niveau werkt in de jeugdhulpverlening, en je hebt direct contact met kinderen en jeugd, dan heb je vrijwel altijd een SKJ-registratie nodig. Het wordt dan ook bijna altijd gevraagd bij banen in de jeugdzorg of jeugdhulpverlening.

Om het SKJ te behalen, moeten professionals in de jeugdzorg voldoen aan een aantal criteria en stappen doorlopen.

Allereerst moeten professionals die het SKJ willen behalen, beschikken over een relevante opleiding op minimaal hbo-niveau binnen het domein van de jeugdzorg, jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering. Dit kan bijvoorbeeld een opleiding zijn zoals Social Work, Pedagogiek, Psychologie of een vergelijkbare studie.

Daarnaast moeten professionals aantoonbare werkervaring hebben in het werkveld van de jeugdzorg. Dit kan zijn in de vorm van stages, vrijwilligerswerk of betaalde functies binnen organisaties die actief zijn in de jeugdzorgsector.

Naast de opleiding en werkervaring moeten professionals ook voldoen aan bepaalde competenties en vaardigheden die relevant zijn voor het werken met jeugdigen en gezinnen. Deze competenties worden getoetst aan de hand van een portfolio waarin de professional reflecteert op zijn of haar eigen handelen en ontwikkeling binnen het werkveld.

Het behalen van het SKJ omvat ook het afleggen van een assessment waarin de professional wordt getoetst op zijn of haar kennis, vaardigheden en professioneel handelen. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een gesprek met een assessor, het maken van casusbeschrijvingen of het uitvoeren van praktijkopdrachten.

Tot slot moeten professionals zich registreren bij het SKJ en voldoen aan de jaarlijkse registratie-eisen, zoals het volgen van bij- en nascholing en het behalen van voldoende werkervaringsuren binnen de jeugdzorg.

Wist jij dat je ook je SKJ behalen door middel van een EVC?

De EVC-procedure is speciaal ontwikkeld voor professionals die werken in de jeugdhulp en jeugdbescherming (GGZ, Sociaal Werk, Gehandicaptenzorg, Jeugdzorg en Jeugdgezondheidszorg).

Je moet minstens 1 jaar werken op een hbo-functie, je moet verantwoordelijk zijn voor de taken die volgens de norm verantwoordelijke werktoedeling door een geregistreerd professional moeten worden uitgevoerd. Het is dus ook bedeotl voor mensen met een mbo diploma of die hun hbo of wo opleiding niet hebben afgerond of omdat hun huidige hbo diploma geen toegang heeft tot het SKJ register.

Hoe werkt de EVC-procedure?

Tijdens deze EVC-procedure verzamel je, vanuit je werk, voor alle deskundigheidsgebieden bewijsmateriaal: de zogenaamde beroepsproducten. Deze bewijzen geven een beeld van jouw professioneel handelen in het betreffende deskundigheidsgebied van de EVC-standaard Vakbekwame hbo-jeugd- en gezinsprofessional.

Previous articleWat is een goede coach? Wat doet hij of zij precies?
Next articleWat is een trendwatcher en wat houdt dit beroep in?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here