Wat is een verzorgende IG?

Een “Verzorgende IG” is een zorgprofessional met een specifieke beroepskwalificatie in de Nederlandse gezondheidszorg. De afkorting “IG” staat voor “Individuele Gezondheidszorg,” en een Verzorgende IG is gespecialiseerd in het verlenen van zorg aan individuen op het gebied van persoonlijke verzorging, gezondheid, en welzijn. Dit beroep is voornamelijk gericht op de directe zorgverlening aan patiënten, cliënten of bewoners in verschillende zorginstellingen en thuiszorgomgevingen. Hier zijn enkele kenmerken en taken van een Verzorgende IG:

  1. Persoonlijke Verzorging: Een Verzorgende IG helpt bij de dagelijkse persoonlijke verzorging van patiënten, zoals wassen, aankleden, eten geven, en assisteren bij toiletbezoeken. Ze zorgen ervoor dat patiënten zich schoon, comfortabel en verzorgd voelen.
  2. Medicatiebeheer: Verzorgende IG’s kunnen verantwoordelijk zijn voor het toedienen van medicijnen aan patiënten volgens voorgeschreven schema’s. Ze houden toezicht op de medicatie-inname en registreren eventuele bijwerkingen of veranderingen in de gezondheid van de patiënt.
  3. Vital Signs Monitoring: Ze controleren regelmatig de vitale functies van patiënten, zoals bloeddruk, hartslag, ademhaling en lichaamstemperatuur. Afwijkingen worden gerapporteerd aan het verpleegkundig personeel.
  4. Verpleegkundige Procedures: Verzorgende IG’s kunnen ook assisteren bij bepaalde verpleegkundige procedures, zoals het verzorgen van wonden, het aanleggen van verbanden, het geven van injecties, en het uitvoeren van eenvoudige diagnostische tests.
  5. Ondersteuning bij Mobiliteit: Ze helpen patiënten bij het verplaatsen in bed, opstaan uit bed, lopen en andere mobiliteitsbehoeften. Dit kan het gebruik van hulpmiddelen zoals tilliften en rolstoelen omvatten.
  6. Rapportage: Verzorgende IG’s houden nauwkeurige dossiers bij van de zorg die ze verlenen. Ze documenteren veranderingen in de gezondheidstoestand van de patiënt en communiceren deze informatie aan het verpleegkundig team.
  7. Patiëntbegeleiding: Ze bieden emotionele en sociale ondersteuning aan patiënten, luisteren naar hun behoeften en bieden een geruststellende en vriendelijke aanwezigheid. Dit is vooral belangrijk bij de zorg voor ouderen en mensen met langdurige gezondheidsproblemen.
  8. Samenwerking: Verzorgende IG’s werken nauw samen met verpleegkundigen en andere zorgprofessionals om de algehele zorg voor de patiënt te coördineren. Ze rapporteren problemen en wijzigingen in de toestand van de patiënt aan het verpleegkundig personeel.

Om een Verzorgende IG te worden in Nederland, moeten individuen een erkende opleiding volgen, meestal op MBO-niveau (Middelbaar Beroepsonderwijs). Deze opleiding voor Verzorgende IG omvat theoretische lessen en praktische training in zorgtaken. Na het voltooien van de opleiding moeten ze ook een examen afleggen om een officiële kwalificatie te behalen.

Verzorgende IG’s spelen een cruciale rol in de Nederlandse gezondheidszorg, vooral in verpleeghuizen, thuiszorginstellingen, ziekenhuizen en andere zorgomgevingen waar persoonlijke zorg en ondersteuning nodig zijn. Ze dragen bij aan het welzijn en de gezondheid van patiënten door hoogwaardige zorg te bieden en een positieve invloed te hebben op hun dagelijks leven.

Previous articleWat is een flexer in de zorg?
Next articleWaar hebben ondernemers behoefte aan?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here