Waarom de GGZ vaak niet goed is in Nederland en veel te wensen overlaat. Wij horen graag jouw werk ervaringen voor op ons platform. Deel je kennis met anderen.

Zou jij graag als GGZ hulpverlener aan de slag gaan? Ben jij bezig met een studie sociaal werker, maatschappelijke zorg of psychiatrisch verpleegkundige? Misschien kan jij dan het verschil maken en het net even anders doen dan de meeste hulpverleners. Je meer inleven in de client en vooral meedenken met de client. Maar ook hoop en perspectief geven, motiveren, stimuleren, activeren. Een psychische aandoening is het einde van de wereld niet. Er is hoop en je kan meer dan je denkt.

Wat de ene persoon een goede hulpverlener vindt, kan de anders niks vinden. Er is dus geen duidelijke lijn of antwoord op de vraag: wat is een goede en wat is slechte hulpverlener. Het is altijd maatwerk en afhankelijk van een klik.

De GGZ kan beter. Er is meer behoefte aan ervaringsdeskundigen ipv boek slimme mensen. Er is meer behoefte aan erkenning van intelligente mensen in de zorg. Er is meer dan een IQ test. Een IQ test is een moment opname en zegt eigenlijk niets. Ook zijn de testen niet up-to-date en bij de tijd. Er zijn 2 soorten slim. De boekwurm, de feiten kenner en de denker. De denker komt vaak niet hoog uit de test. Je kan heel goed kunnen nadenken, maar geen feitenkennis hebben. Het probleem is eigenlijk er komen vaak slimme mensen met jarenlange levenservaring vaak bij jonge net afgestudeerde hulpverleners terecht. Hoe moet een net afgestudeerde een levenswijze persoon van 40 of 50 jaar helpen die al van alles heeft meegemaakt? Dat werkt gewoon niet. Het systeem klopt niet. Het werkt niet. Het is eigenlijk ook gewoon raar en ackward en het word ook nog weinig in de media of zorg besproken.

Het beoordelen van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in Nederland als “slecht” is een complexe kwestie en kan afhangen van verschillende perspectieven en ervaringen.

Er zijn echter enkele uitdagingen en kritiekpunten die regelmatig naar voren komen bij discussies over de GGZ in Nederland.

1. Wachtlijsten en toegankelijkheid

Een veel voorkomende zorg in de Nederlandse GGZ is de lengte van de wachtlijsten. Patiënten ervaren soms aanzienlijke vertragingen bij het verkrijgen van de benodigde zorg, wat kan leiden tot verslechtering van hun mentale gezondheid. Een gebrek aan voldoende zorgcapaciteit en financiële middelen kan bijdragen aan deze wachtlijstproblematiek.

2. Fragmentatie van zorg

De GGZ in Nederland is vaak gefragmenteerd, waarbij de behandeling van geestelijke gezondheidsproblemen kan worden verdeeld over verschillende zorgaanbieders en instanties. Deze fragmentatie kan het moeilijk maken om een geïntegreerd behandelplan op te stellen, waardoor de effectiviteit van de zorg kan verminderen.

3. Financiering en budgetbeperkingen

Beperkte financiële middelen en budgetbeperkingen kunnen de kwaliteit en beschikbaarheid van geestelijke gezondheidszorg beïnvloeden. De GGZ staat vaak onder druk vanwege bezuinigingen, wat kan leiden tot een gebrek aan personeel, onvoldoende training en opleiding, en beperkte toegang tot gespecialiseerde behandelingen.

4. Stigma en bewustzijn

Stigma rondom geestelijke gezondheidsproblemen blijft een uitdaging in Nederland. Het kan mensen ontmoedigen om hulp te zoeken, en het gebrek aan bewustzijn kan leiden tot onvoldoende erkenning van de ernst van psychische aandoeningen. Dit kan de toegang tot preventieve en vroegtijdige interventies belemmeren.

5. Personeelstekort en werkdruk

De GGZ kampt met een tekort aan gekwalificeerd personeel, waaronder psychiaters, psychologen, verpleegkundigen en sociaal werkers. Het hoge aantal patiënten per zorgverlener kan leiden tot een verhoogde werkdruk, wat de kwaliteit van zorg kan beïnvloeden en burn-out onder zorgprofessionals kan bevorderen.

6. Focus op symptoombestrijding in plaats van preventie

De GGZ wordt soms bekritiseerd vanwege een te sterke nadruk op symptoombestrijding in plaats van preventie en vroegtijdige interventie. Er is een groeiende erkenning van het belang van preventie om psychische aandoeningen te voorkomen of te verminderen, maar er is nog steeds ruimte voor verbetering in de implementatie van preventieve maatregelen.

7. Gebrek aan samenwerking tussen sectoren

Samenwerking tussen de geestelijke gezondheidszorg, huisartsen, maatschappelijk werk en andere sectoren is van cruciaal belang voor een effectieve behandeling en ondersteuning. Het gebrek aan naadloze samenwerking kan leiden tot gaten in de zorg en een verminderde kwaliteit van dienstverlening. Maar ook het samenwerken met ouders is van belang. Het netwerk om de persoon heen. Soms ziet een ouder het beter dan de behandelaar.

8. Complexiteit van co-morbiditeit

Veel mensen met geestelijke gezondheidsproblemen hebben ook te maken met fysieke gezondheidsproblemen, verslavingen of sociale problemen. Het aanpakken van de complexiteit van co-morbiditeit vereist een geïntegreerde benadering van zorg, wat soms ontbreekt in het huidige GGZ-systeem.

Het is belangrijk op te merken dat er ook veel succesverhalen zijn in de Nederlandse GGZ, met toegewijde professionals die effectieve zorg verlenen. Verbeteringen in de geestelijke gezondheidszorg vereisen echter een continue dialoog tussen belanghebbenden, waaronder beleidsmakers, zorgverleners, patiënten en hun families, om structurele problemen aan te pakken en de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Previous articleMeer hoop en perspectief in de zorg. Meer focus op de toekomst.
Next articleWat is een psychiatrisch verpleegkundige. Wat doet deze precies?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here