Hoe begeleid je als hulpverlener eigenlijk iemand die hoogbegaafd is? is zo iemand wel te helpen?

Laagbegaafd of hoogbegaafd. Twee verschillende breinen en werelden, maar allebei een beperking en handicap. Al is hoogbegaafd niet als handicap aangemerkt door de overheid. Het is toch echt wel een handicap als je slimmer bent dan de meeste mensen om je heen.

Als hulpverlener kom je soms ook mensen tegen die eigenlijk intelligenter zijn dan jijzelf, namelijk hoogbegaafd. Komt een hoogbegaafde bij de dokter of hulpverlener, en nu?

Ook deze mensen kunnen vastlopen. Vastlopen met hun intelligentie en giftnedness. Vaak in combinatie met ADHD, autisme of psychische problematiek. Vergis je niet. Veel ontzettend slimme mensen, oftewel hoogbegaafden zijn dakloos, verslaafd, werkloos of crimineel actief. Denk maar niet dat deze mensen altijd zo succesvol zijn. Ook deze mensen hebben soms hulp nodig. Maar dan wel van iemand die ze begrijpt. Ook is het belangrijk om te weten dan hoogbegaafde niet altijd op hun niveau werken, maar vaak werk onder hun niveau doen. Je vind hoogbegaafden in simpele beroepen en banen, maar ook op de Universiteit.

Al hoeft een hoogopgeleide niet altijd slim te zijn. Het verschil tussen streetsmart en booksmart geeft dit aan. Lees hier meer over.

Hoogbegaafdheid wordt over het algemeen gedefinieerd als een intellectuele capaciteit die significant boven het gemiddelde ligt. Het wordt vaak gemeten aan de hand van een IQ-score die hoger is dan 130, hoewel dit cijfer kan variëren afhankelijk van de gebruikte diagnostische criteria. Hoogbegaafde mensen vertonen vaak kenmerken zoals snelle denkprocessen, een uitstekend geheugen, creatief denken, probleemoplossend vermogen en een brede interesse in verschillende onderwerpen.

Naast cognitieve kenmerken kunnen hoogbegaafde individuen ook emotionele en sociale kenmerken vertonen die anders zijn dan hun leeftijdsgenoten. Ze kunnen zich bijvoorbeeld vervelen in traditionele leeromgevingen, moeite hebben met het vinden van gelijken en zich soms anders voelen dan hun leeftijdsgenoten.

Hoogbegaafdheid kan zich op verschillende manieren manifesteren, afhankelijk van factoren zoals omgeving, persoonlijke interesses en motivatie. Het is belangrijk op te merken dat hoogbegaafdheid niet alleen een indicator is van academische bekwaamheid, maar ook van potentiële bijdragen aan diverse gebieden zoals wetenschap, kunst, technologie en ondernemerschap. Het erkennen en ondersteunen van hoogbegaafde individuen is cruciaal om hun unieke talenten te ontwikkelen en hen te helpen hun volledige potentieel te bereiken.

Het begeleiden van iemand die hoogbegaafd is, vereist een specifieke aanpak om hun unieke behoeften en potentieel te ondersteunen en te ontwikkelen.

Hier zijn enkele strategieën voor effectieve begeleiding:

Erkenning en begrip

Het is essentieel om de hoogbegaafde persoon te erkennen en te begrijpen, inclusief hun intellectuele capaciteiten, gevoeligheden en uitdagingen. Hoogbegaafdheid kan gepaard gaan met intense emoties, perfectionisme en behoefte aan intellectuele uitdagingen. Verveling is aan de orde van de dag bij deze kinderen en volwassenen.

Stimulerende omgeving

Creëer een stimulerende en uitdagende omgeving die de intellectuele nieuwsgierigheid en creativiteit van de persoon aanmoedigt. Dit kan variëren van geavanceerde leeractiviteiten tot toegang tot boeken, technologie en andere hulpmiddelen die hun interesses en passies ondersteunen.

Mentorschap en begeleiding

Bied mentorrelaties aan met volwassenen of medestudenten die de interesses en vaardigheden van de hoogbegaafde persoon delen. Dit kan helpen bij het bevorderen van persoonlijke groei, het stellen van doelen en het bieden van ondersteuning bij uitdagingen zoals perfectionisme of sociale aanpassing.

Emotionele ondersteuning

Onderschat niet de emotionele behoeften van hoogbegaafde personen. Ze kunnen worstelen met gevoelens van isolement, onbegrip en frustratie. Bied een ondersteunende omgeving waarin ze zich kunnen uiten en leren omgaan met hun emoties.

Ruimte voor passies en interesses

Moedig de hoogbegaafde persoon aan om hun passies en interesses na te streven, zelfs als deze buiten het traditionele leerplan liggen. Dit kan bijvoorbeeld betrokkenheid bij buitenschoolse activiteiten, kunst, wetenschap, technologie of filosofie omvatten.

Flexibiliteit en autonomie

Geef de hoogbegaafde persoon ruimte voor autonomie en zelfsturing in hun leerproces. Sta hen toe om keuzes te maken en initiatief te tonen in het nastreven van hun educatieve en persoonlijke doelen.

Samenwerking met ouders en docenten

Werk samen met ouders en docenten om de behoeften van de hoogbegaafde persoon effectief te ondersteunen. Open communicatie en samenwerking zijn essentieel om een consistente en holistische benadering van begeleiding te bieden.

Erken deze mensen. Ook in de GGZ. Geef de juiste diagnose en begeleiding. Zorg voor de juiste begeleider voor een hoogbegaafde persoon. Iemand die niet hoogbegaafd is zal deze persoon niet kunnen volgen of begrijpen.

Previous articleHoe begeleid je iemand met een verstandelijke beperking? Wat komt hier bij kijken?
Next articleKan iemand met een psychische aandoening eigenlijk wel werken? Meningen?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here