Is het lastig om een arbeidsbeperking te hebben?

Het kan lastig zijn uiteraard, maar met wat aanpassingen kan ook jij gewoon werken. De arbeidsmarkt mag wel wat toegankelijker worden voor mensen met een beperking of aandoening. Een beperking hoeft een succesvolle carrière niet in de weg te staan. Je hoeft natuurlijk ook niet altijd gelijk te vertellen dat jij misschien autisme hebt, hooggevoelig bent of ADHD hebt etc. Het hoeft niet in de weg te staan. Er zijn genoeg mensen die gewoon werken met een beperking of met andere dingen strugglen. Half Nederland heeft mentale problemen of heeft wel iets. Iedereen heeft tegenwoordig ook autisme of een vorm van autisme. Genoeg mensen die gewoon werken en het soms niet eens weten dat ze iets hebben.

Er zijn veel bedrijven die mensen met een arbeidsbeperking niet willen aannemen, bang dat ze uiteindelijk toch uitvallen en dus ziek worden en dus tot kosten leiden. Ondanks de krappe arbeidsmarkt komen mensen met een arbeidsbeperking dus moeilijk aan werk.

Wat is een arbeidsbeperking?

De term arbeidsbeperking beschrijft een breed scala aan aandoeningen en situaties die het werkvermogen van iemand beperken. Die beperkingen kunnen fysiek, mentaal, emotioneel of cognitief zijn. Voor sommigen is de beperking permanent, bijvoorbeeld omdat ze een handicap hebben. Anderen hebben een tijdelijke arbeidsbeperking door een blessure of ziekte. Ook zijn er in Nederland ontzettend veel mensen met een verstandelijke beperking (lvb, mvb), maar ook ontzettend veel mensen met mentale klachten en dit aantal neemt onder jongeren alleen maar toe in deze generatie. We krijgen een nieuwe generatie vol met mentale zieke jongeren, let maar op. Ook heeft iedereen tegenwoordig autisme, zowel laagfunctionerend als hoogfunctionerend.

In Nederland hebben we het doelgroepregister. Hierin staan mensen die onder de doelgroep van de banenafspraak vallen: een afspraak tussen het kabinet en werkgevers om extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Het UWV beheert dit doelgroepregister. Werkgevers kunnen erin zoeken naar potentiële werknemers met arbeidsbeperkingen. Ook dient het als bron van ondersteuning en begeleiding voor de geregistreerde personen. Je kunt in het register worden opgenomen als je onder de participatie wet valt en het UWV na een beoordeling van je arbeidsvermogen vaststelt dat je niet zelfstandig het minimumloon kunt verdienen.

Het ervaren van een arbeidsbeperking kan inderdaad dus erg uitdagend zijn op de arbeidsmarkt, toch zijn er genoeg mensen die strijden voor meer werk en gelijkheid op de arbeidsmarkt.

Er zijn echter ook genoeg initiatieven en wetgevingen die bedoeld zijn om de inclusie van personen met arbeidsbeperkingen te bevorderen.

Hier zijn enkele factoren die de situatie van een arbeidsbeperking beïnvloeden:

Discriminatie en Vooroordelen

Personen met een arbeidsbeperking kunnen geconfronteerd worden met discriminatie en vooroordelen van werkgevers en collega’s. Dit kan resulteren in minder kansen op werk, beperkte loopbaanontwikkeling en minder toegang tot bepaalde beroepen.

Toegankelijkheid op de Werkplek

Niet alle werkplekken zijn ontworpen met het oog op toegankelijkheid. Fysieke beperkingen kunnen het moeilijk maken voor sommige personen om bepaalde werkplekken te betreden of gebruik te maken van de beschikbare faciliteiten.

Wetgeving en Bescherming

In veel landen zijn er wetten en regelgevingen die bedoeld zijn om personen met een arbeidsbeperking te beschermen en hen gelijke kansen te bieden op de arbeidsmarkt. Dit omvat anti-discriminatiewetten en regelingen voor redelijke aanpassingen op de werkplek.

Onderwijs en Vaardigheden

De toegang tot kwalitatief onderwijs en het ontwikkelen van relevante vaardigheden spelen een cruciale rol bij het verbeteren van de kansen op de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsbeperkingen. Er zijn programma’s en initiatieven die gericht zijn op het trainen en opleiden van deze individuen.

Werkgeversbetrokkenheid

Sommige werkgevers zijn actief betrokken bij het bevorderen van inclusiviteit en diversiteit op de werkplek. Bedrijven die zich inzetten voor het aannemen van personeel met diverse achtergronden, waaronder mensen met arbeidsbeperkingen, kunnen een positieve impact hebben op de bredere samenleving.

Zelfbewustzijn en Zelfadvocatie

Het is belangrijk voor mensen met arbeidsbeperkingen om zich bewust te zijn van hun rechten en actief te pleiten voor zichzelf. Dit omvat het communiceren van hun vaardigheden en het aangaan van open dialogen met potentiële werkgevers.

Technologische Hulpmiddelen

Technologische vooruitgang heeft ook bijgedragen aan het verminderen van belemmeringen op de werkplek voor mensen met beperkingen. Innovatieve technologieën kunnen helpen bij het overwinnen van fysieke obstakels en het verbeteren van de algemene toegankelijkheid.

Het is van belang te benadrukken dat mensen met arbeidsbeperkingen diverse vaardigheden en talenten hebben. Het creëren van een inclusieve arbeidsmarkt vereist de samenwerking van werkgevers, beleidsmakers en de bredere samenleving om barrières te doorbreken en gelijke kansen te waarborgen.

Wil jij toch graag aan de bak? Probeer het gewoon eens. Je hoeft niet gelijk altijd alles te vertellen. Voor hulp bij je CV en motivatiebrief kan je onze andere artikelen lezen.

Previous articleIs het leven van een kunstenaar/artiest financieel moeilijk?
Next articleBloggen vergt veel geduld, tijd en doorzettingsvermogen. Maar kan je best veel opleveren op den duur. Een inkomen ja!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here