Waarom streetsmart belangrijker is op de arbeidsmarkt dan booksmart.

Street smart, ofwel ‘straatwijsheid’, verwijst naar praktische kennis, intuïtie en sociale vaardigheden die niet noodzakelijk worden onderwezen in formele educatie, maar wel cruciaal zijn voor succes in het dagelijks leven en op de arbeidsmarkt.

Leer van de straat, ervaringen en het echte leven. Dit brengt je echt veel verder in het leven. De meeste inteligente ondernemers hebben totaal geen papieren. Zij leren zichzelf dingen aan.

Mensen denken echt dat intelligente mensen zijn die de Universiteit hebben afgerond, maar dit is zo,n onzin. Echte intelligentie heeft niks te maken met studies en of je graag leert. Veel intelligente streetsmart mensen hebben niks met onderwijs en de manier waarop je iets wordt geleerd. Selfeducation, zelfontwikkeling past meer bij hun. Kijk dus nooit alleen naar een opleiding.

Wat is streetsmart precies? en wat is booksmart?

Street smart zijn betekent praktische kennis hebben die niet uit formele educatie komt, zoals intuïtie, sociale vaardigheden en het vermogen om te overleven in verschillende situaties. Het omvat het begrijpen van sociale dynamiek, het snel aanpassen aan veranderingen en het effectief navigeren door alledaagse uitdagingen. Street smart zijn betekent ook het kunnen lezen van mensen, het nemen van weloverwogen beslissingen en het oplossen van problemen op een creatieve en vindingrijke manier. Deze eigenschap is van onschatbare waarde op de arbeidsmarkt en in het dagelijks leven, omdat het helpt bij het succesvol navigeren door diverse situaties en omgevingen.

Book smart verwijst naar iemand die veel academische kennis heeft door formele educatie, zoals school of studie, en goed is in het begrijpen van complexe concepten en informatie uit boeken en lesmateriaal. Deze mensen blinken uit in gestructureerde leeromgevingen, halen vaak hoge cijfers en hebben een diepgaand begrip van theoretische concepten. Ze zijn goed in analytisch denken en kunnen theoretische kennis toepassen. Hoewel book smart belangrijk is, kan het gebrek aan praktische ervaring en sociale vaardigheden beperkingen hebben in real-world situaties waarin flexibiliteit, intuïtie en interpersoonlijke communicatie vereist zijn.

Hier zijn een paar redenen waarom streetsmart belangrijker kan zijn op de arbeidsmarkt dan het zijn van booksmart:

Aanpassingsvermogen

In een snel veranderende arbeidsmarkt is het vermogen om snel te leren en je aan te passen aan nieuwe situaties van onschatbare waarde. Street smart zijn betekent dat je flexibel en veerkrachtig bent, waardoor je beter in staat bent om te navigeren door veranderingen en uitdagingen op de werkvloer.

Interpersoonlijke vaardigheden

Het vermogen om effectief te communiceren, samen te werken en relaties op te bouwen met collega’s, klanten en leidinggevenden is essentieel in vrijwel elke baan. Streetsmart zijn omvat het begrijpen van sociale dynamiek, het kunnen lezen van mensen en het vermogen om diplomatiek en empathisch te handelen.

Probleemoplossend vermogen

Streetsmart zijn houdt ook in dat je creatief en vindingrijk bent in het vinden van oplossingen voor problemen die zich op de werkvloer voordoen. Dit kan inhouden dat je buiten de gebaande paden denkt, snel beslissingen neemt en effectief omgaat met onvoorziene omstandigheden.

Zelfbewustzijn en zelfvertrouwen

Street smart zijn betekent dat je een goed begrip hebt van je eigen sterke punten, zwakke punten en persoonlijke stijl. Dit zelfbewustzijn stelt je in staat om effectiever te zijn in je werk, beter om te gaan met kritiek en constructieve feedback te gebruiken om jezelf te verbeteren.

Netwerken

Het opbouwen en onderhouden van een sterk professioneel netwerk is vaak essentieel voor loopbaanontwikkeling en groeimogelijkheden. Streetsmart zijn omvat het vermogen om verbindingen te leggen, relaties op te bouwen en te profiteren van kansen die voortvloeien uit je netwerk.

Hoewel formele opleiding en academische kennis nog steeds belangrijk zijn, zijn straatwijsheid en praktische vaardigheden steeds vaker de sleutel tot succes op de arbeidsmarkt. Het vermogen om snel te leren, effectief te communiceren, problemen op te lossen en relaties op te bouwen zijn vaardigheden die niet alleen op school worden geleerd, maar ook in het dagelijks leven en op de werkvloer worden ontwikkeld.

Previous articleHoe belangrijk is het om je personeel te waarderen?
Next articleVermogen Leonie ter Braak in 2024. Wat een leuke dame!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here